Amtico använder cookies för att leverera sina tjänster. När du använder vår webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt beskrivningen i vår cookie-policy. close icon

Ditt prov har lagts till i din korg. Du kan beställa upp till tolv prover gratis. När du har gjort ditt val, klicka på korgen för att avsluta din beställning. close icon

Gör intryck,
som inte påverkar miljön

Hållbarhet

Vi är starkt engagerade vad gäller miljömässigt ansvar och i att skapa produkter som har låg miljöinverkan.

Vi tar hållbarhet på allvar, alltifrån vår ftalatpolicy och förbättring av vår energieffektivitet till vår användning av återvunna material i produkterna. Det är därför våra produkter har fått betyget A+ i BREEAM/BRE Green Guide, därför vi leder branschstandarder och därför vi är förstahandsvalet vad gäller hållbara golv för projekt inom alla sektorer.

Tillverkning

Vi övervakar hela tillverkningsprocessen vid våra produktionsanläggningar. Där vi kontrollerar råvaror, avfallshantering och återvinning.

Råmaterial

Våra produktionsanläggningar är ISO 14001-certifierade, och där så är möjligt strävar vi efter att bara arbeta med andra leverantörer med samma certifiering. Nästan 100 % av vårt produktionsspill mals ned och återförs in i produktionen.

Vattenhantering

Vårt avancerade vattenhanteringssystem hjälper oss att leverera stabiliserad vattenanvändning. Detta nya system har gjort det möjligt för oss att minska kemikalieanvändningen i vattnet med nästan 20 %.

Energi

Vi strävar efter effektiv energianvändning. Genom rörelsesensorer och timers i alla våra kontor har vår elförbrukningar minskat.

Emissioner

Genom utveckling och innovation har vi lyckats minska mängden VOC-ämnen och våra Amtico-golv har idag mycket låga emissioner. Vi uppfyller exempelvis kraven i M1 där vi har en mängd produkter certifierade.

Materialåtervinning

Amtico återvinner inte bara vårt produktionsspill i produktionen utan även installationsspill genom GBR golvåtervinning. Amticos golv är helt återvinningsbara.

Vad ingår?

Alla Amtico-produkter kan återvinnas, inklusive prover, överskottsmaterial, installationsspill.

Även utrivna PVC-golv kan återvinnas i speciella anläggningar, typ AGPR i Tyskland. 

Engagemang

Vi har förbundit oss att så långt möjligt återanvända returnerade golv i nya Amtico-produkter. Om det inte är möjligt att återanvända material direkt säljer vi det vidare för användning i andra typer av PVC-produkter, så som vägkoner, material för utomhusbruk etc.

Kretsloppsmärkning

Med Golvbranschens Kretsloppsmärkning kan du lätt identifiera de kemiska ämnen som ingår i en golvkonstruktion, närsomhelst under golvets hela livslängd. Du får utförlig information om hur du bäst sköter golvet och när det är dags att riva ut det kan du ta tillvara på golvet på ett miljöriktigt sätt.

GBR Golvåtervinning

Amtico är ansluten till GBR:s golvåtervinning för insamling av installationsspill. För mer information gå in på Golvbranschens hemsida eller ta kontakt med Amtico för mer information.

 

Efter Tillverkningen

Vårt hållbarhetsarbete innefattar hela livscykeln från råvara till återvinning.

Förpackning

Alla våra förpackningsmaterial återvinns. Nästan 100 % av vårt internt använda förpackningsmaterial återanvänds eller återvinns. Allt vårt kartongförpackningar innehåller 60 % återvunnet material. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen i Sverige, som återvinner förpackningar och tidningar i Sverige. 

Våra höjdpunkter

60%

av vårt förpackningsmaterial är gjort av återvunnet material.

93%

minskning av det avfall vi skickar till deponi, sedan vi gjort en större investering i våra fabriksprocesser.

Hållbarhet
award image

Hållbarhet

Vi tar hållbarhet på allvar. Det är därför våra produkter har fått betyget A+ i BREEAM/BRE1 Green Guide, därför vi går före branschstandarder och därför vi är förstahandsvalet vad gäller hållbara golv för projekt inom alla sektorer.

Förproduktion
award image

Förproduktion

Vi har en hållbar distributionskedja, kundgranskad policy för etisk handel och har åtagit oss att använda ftalatfria produkter, återvunna glaspärlor och biologiskt baserade mjukgörare.

Produktion
award image

Produktion

Vår energi, vårt vatten, vårt avfall, vår ekologi och våra utsläpp har blivit oberoende verifierade och bidrar till onlineklassificeringen A++ från BRE Global Green Guide. Nästan allt produktionsavfall återvinns och används i produkterna, och vi skickar inget avfall till deponi.

Efterproduktion
award image

Efterproduktion

Allt vårt förpackningsmaterial kan återvinnas, och nästan 100 % av vårt interna förpackningsmaterial återanvänds eller återvinns. Allt golvmaterial som vi inte kan återbearbeta levereras till annan PVC-användning, och vår direktleveranstjänst minskar koldioxidutsläppen.

Ledande standarder
award image

Ledande standarder

Vi är medlem i EPFLOOR, och vårt miljöledningssystem är ISO 14001-certifierat. Vi är fast beslutna att höja miljömedvetenheten bland våra leverantörer och underleverantörer och stödja lokala miljöprojekt.

Ackrediteringar

Vår etiska grundsyn innebär att vi kombinerar kreativitet och innovation med högsta möjliga kvalitetsnivåer vad gäller design, tillverkning och service.

Vi åtar oss att följa gällande standarder och höja miljömedvetenheten inom branschen. Våra produkter och processer uppfyller följande globala standarder.

Accrediations

Hållbar Utveckling

BREEAM

BREEAM är en miljöutvärderingsmetod och ett klassificeringssystem för hållbar byggnadsdesign. Mätningarna omfattar en mängd kriterier, som till exempel energi, vatten, avfall, ekologi och föroreningar. Amtico Signature-produkterna uppfyller BRE Global Green Guides generiska online-specifikation för tryckta laminerade golvbeläggningar av polyvinylklorid och har klassificeringen A+ när de används inom sjukvård, handel och utbildning och klassificeringen A när de används i kommersiella byggnader.

BREEAM
DGNB

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) är en ideell organisation som tillsammans med sina medlemmar strävar efter hållbar byggnadsutveckling i Tyskland. Amtico International är medlem i DGNB, eftersom vi delar deras mål för hållbar byggnation.

DGNB
Basta

Basta är ett vetenskapligt baserat miljöbedömningssystem för byggprodukter med syfte att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter för trygga materialval mot ett giftfritt byggande, öppet och sökbart för alla. På BastaOnline hittar du alla registrerade Amtico produkter.

Basta
Byggvarubedömningen

En mängd Amtico produkter är bedömda i Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningen gör miljöbedömningar av byggprodukter för utfasning av farliga ämnen i byggindustrin, och är en icke vinstdrivande organisation om ägs av ett antal ledande aktörer i bygg- anläggnings- och fastighetsbranschen. Om du har licens hittar du vilka av våra produkter som är bedömda på Byggvarubedömningen, i annat fall kontakta Amtico för mer information. 

Byggvarubedömningen
SundaHus

SundaHus Miljödata är ett miljöbedömningssystem för byggprodukter/material med syfte att fasa ut farliga ämnen i byggindustrin. Sunda Hus är ett miljökonsultföretag. För dig som har licens besök SundaHus hemsida och hittar du Amticos bedömda produkter och dess rating. I annat fall ta kontakt med Amtico för mer information.

SundaHus
FTI Förpackningsåtervinning

Amtico är ansluten till FTI, vi betalar förpackningsavgifter och får på detta sätt tillgång till FTI:s system för insamling och återvinning av förpackningarna. Insamlingen från hushåll sker via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. För verksamheter har FTI ett antal fria mottagningspunkter. Gröna Punkten logon är ett bevis på att avgifterna för FTI är betalda. 

FTI Förpackningsåtervinning

God Luftkvalitet Inomhus

French Indoor Air Quality Rating

Enligt fransk lag måste alla produkter vara märkta med en klassificering av inomhusluft för VOC-utsläpp. Klassificeringens skala går från A+ (minsta utsläppsnivå) till C (högsta utsläppsnivå). Tester som utförts av THE MINISTRY OF HOUSING bekräftar att Amtico Internationals produkter klassificeras som A+, minsta utsläppsnivå.

Fransk klassificering av god luftkvalitet inomhus

French Indoor Air Quality Rating
ABZ (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)

Ett nationellt tekniskt godkännande i Tyskland utfärdat av DIBt betyder att våra produkter klarar utsläppsstandarderna som fastställts av AgBB.

 

FEB

Föreningen för tillverkare av fjädrande golv. Amtico International är medlem i den tyska föreningen för tillverkare av fjädrande golv eV (FEB).

FEB-Märkning

FEB
Floorscore

FloorScore® är en oberoende testning och certifiering för golvprodukter i USA, som utvecklats av Resilient Floor Covering Institute (RFCI) och Scientific Certification Systems (SCS). Märkningen FloorScore® betyder att Amtico Internationals golvprodukter har certifierats av SCS för sina låga VOC-utsläpp (flyktiga organiska ämnen). Våra produkter bidrar till god luftkvalitet inomhus.

FloorScore

Floorscore
M1

Nedan kollektioner från Amtico är M1 klassificerade och certifierade som mycket lågemitterande byggmaterial enligt Building information Foundation (RTS), och publicerat på www.m1.rts.fi

Certifierade Amtico kollektioner:
Signature, Signature Acoustic, Form, Spacia, Spacia Acoustic, Cirro, Click, Click Smart och Carpet.

 

M1
Blue Angel

Blue Angel är en väletablerad tysk miljömärkning för produkter och tjänster som uppfyller höga miljökrav. För att uppfylla märkningskriterierna har hela livscykeln för Amtico Cirro kollektionen genomgått en oberoende granskning, och kollektionen har konstaterats vara säker för miljön.

 

 

Blue Angel

Miljöstandarder

ISO 14001

ISO14001 är certifiering som utförs av en tredje part och bekräftar en organisations överensstämmelse med vissa miljöstandarder, som utfärdats av ISO (internationella standardiseringsorganisationen). Standarderna säkerställer att organisationer över hela världen kontinuerligt försöker minimera sin påverkan på miljön genom att anpassa sin verksamhet och följa gällande föreskrifter. Amtico International uppfyller kraven för standarderna BS EN ISO14001, som utvärderats av BSI (British Standards Institution).

ISO 14001

Kvalitetsstyrningssystem

ISO 9001

ISO9001 är certifiering som utförs av en tredje part och bekräftar en organisations överensstämmelse med vissa kvalitetsstyrningssystem, vars standarder har utfärdats av ISO (internationella standardiseringsorganisationen). Standarderna säkerställer att över 1 miljon organisationer över hela världen uppfyller kunders och intressenters behov via kvalitetsstyrningssystem. Amtico International uppfyller kraven för standarderna BS EN ISO9001 av LRQA (Lloyds Register Quality Assurance) i Storbritannien. I USA är Amtico International certifierade av BSI.

ISO 9001

ISO 9001
CE

Produkter på en marknad inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som har en harmoniserad europeisk standard måste följa aktuell lagstiftning inom sjukvård, säkerhet och miljö. CE-märkningen bekräftar att Amtico Internationals produkter uppfyller EG-direktivet 89/106/EEG (byggproduktsdirektivet).

CE
Call to action image
Jämför ({{count}}) {{errText}}

{{name}}

Varuprov ({{count}})
{{comparison.name}} {{value}}
Nästa steg

back to top image